bnlogo

สื่อการสอน รายวิชา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ผู้สอน นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์
งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 >>>คลิกที่นี่<<<

ดาวน์โหลดโปรแกรม Dev C++ 5.11 with TDM-GCC 4.9.2 >>>คลิกที่นี่<<<

สรุปเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 >>>คลิกที่นี่<<< <<< รออัพโหลด ... กรุณาอ่านเพื่อเตรียมสอบ ไม่อ่าน ตกแน่นอน >>>

สรุปเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 >>>คลิกที่นี่<<< <<< รออัพโหลด ... กรุณาอ่านเพื่อเตรียมสอบ ไม่อ่าน ตกแน่นอน >>>

ใบความรู้ที่ 1.1 โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 1.2 ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 2.1 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<< | เกมการแก้ปัญหา

ใบความรู้ที่ 3.1 โปรแกรมภาษา สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 3.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 4.1 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 4.2 การแสดงผลข้อมูลทางหน้าจอ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 4.3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 4.4 การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 5 ตัวดำเนินการ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 7 คำสั่งการวนรอบ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ขอบคุณ ครูชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สำหรับแหล่งข้อมูลอ้างอิง
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-0025 ต่อ 123 โทรสาร 0-2280-0564
© 2000-2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th