สื่อการสอน รายวิชา ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์
งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

BNLOGO
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-0025 ต่อ 130 โทรสาร 0-2280-0564
© 2000-2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
      
Hosting By ISSP  สพฐ. Power By Server website monitoring tool  ขับเคลื่อนด้วย Naka web v.12.0