bnlogo

สื่อการสอน รายวิชา ง30207 การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ม.6


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ผู้สอน นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์
งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ประกาศ :

ตัวอย่างการเขียนรายงานการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ในฝันของนักเรียน >>>คลิกที่นี่<<<

โปรแกรมจำลองการประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 1.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 2 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 3 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 4 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 5 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 6 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 7 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-0025 ต่อ 130 โทรสาร 0-2280-0564
© 2000-2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
      
Hosting By issp  สพฐ. Power By Server website monitoring tool  ขับเคลื่อนด้วย Naka web v.12.0